Cậu bạn có bố làm ở Bộ Tư pháp “hộ tống”...

0
Dương Tiến Thành (Hà Nội) hiện đang là thí sinh nhận được rất nhiều sự chú ý trong tập 1 của chương trình Rap...